top of page

HISTORIEN

2030 Startuplab's mål er å tilby en møtearena som fasiliterer reell klima-aksjon. 

 

Siden oppstarten i 2020 har vi muliggjort mange vellykkede samarbeid mellom startups og store næringslivsaktører. Nå er vi klare for kull #5.

 

Startuplab er Norges største teknologi-inkubator og  mest aktive tidligfase-investor.

 

Vi jobber i skjæringspunktet mellom ambisiøse teknologi-startups og de største selskapene i Norge.

 

2030 er vårt bidrag til å akselerere klima- og miljøtiltak i Norge.

Arrow.png
Windmill.png
Logo-RGB-bredde-Bergenkommune.png
stvgkommune_liggende_logo_sort.png
OsloKommune.png
VestlandFylkeskommune.png

BIDRAGSYTERE

2030 er et program av Startuplab, men det er et felles initiativ som har blitt til gjennom støtte fra næringslivsaktører, økosystemet for startups  i Norge og politisk engasjement.

 

Programmet har mottatt tilskudd fra  Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Stavanger kommune og Oslo kommune. 2030 Startuplab ble til i Innovasjonsdistriktet i Bergen sammen med våre partnere GC Rieber og DNB. Vi har hatt 34 samarbeidspartnere gjennom programmet så langt, og møtt hundrevis av cleantech-startups.

UTFODRINGEN

IPCC-rapport #6 fastslår at menneskers energibruk, livsstil og forbrukeradferd fører til omfattende påvirkninger og tap av natur og mennesker. Disse endringene vil fortsette å intensiveres jo lenger vi venter med å sette i gang reelle klimatiltak. Hvert år teller, hver beslutning teller.


Det er ingen tvil om at  klimaendringer truer menneskers og planetens helse. Vinduet med muligheter for å sikre en levelig fremtid for alle vil lukkes snart. Klokken tikker...

MULIGHETEN

Selv om det kanskje er utenfor rekkevidde å stoppe klimaendringene fullstendig, har vi evnen til å bremse framdriften. For å dempe de alvorlige konsekvensene av klimaendringene, er det avgjørende å oppnå en tilstand med netto null karbonutslipp innen 2050 eller tidligere.

Hvert år teller, og hver beslutning teller.

bottom of page